Etusivu/Maaningan pitäjäraati

Maaningan pitäjäraati

Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Pitäjäraadin toiminta-ajatuksena on edistää kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pitäjäraadit tarjoavat oman alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Pitäjäraati ei kuitenkaan ole kuntalain mukainen kunnan toimielin. Pitäjäraadin asettaa lähidemokratiajaosto alueella järjestettävän ”Pitäjäkokouksen” tekemän esityksen mukaisesti. Toimintakauden pituus on kaksi vuotta.

Pitäjäraadin tehtäviin kuuluu mm.:

  1. Pitäjäkokouksien järjestäminen. Pitäjäraadin puuttuessa pitäjäkokouksen järjestää kaupungin lähidemokratiapalveluja hoitava yksikkö. Pitäjäkokouksessa kuullaan alueen asukkaita ja yhteisöjä (esim. kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt).
  2. Kansalaiskuulemiset ja – foorumit yhteistyössä kaupungin organisaation sekä muiden pitäjäraatien kanssa.
  3. Yleinen lausunto- ja aloiteoikeus alueen palveluista, elinkeinoista ja demokratiasta.
  4. Lausunto-oikeus kaupungin talousarviosta ja – suunnitelmasta, kaupungin strategiasta sekä asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
  5. Viestittää omasta toiminnastaan alueen asukkaille ja yhteisöille. Avustaa viestinnässä kaupungin organisaatiota.
  6. Antaa vuosittainen arvio alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta. Arviointi liitetään osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua.
  7. Raportoida vuosittain toiminnastaan kaupungille.
  8. Muut mahdolliset alueen lähidemokratiaa edistävät tehtävät.

Kuopiossa pitäjäraateja on Maaningan lisäksi Vehmersalmen, Nilsiän, Karttulan, Riistaveden ja Juankosken alueella. Kunkin pitäjäraadin vuosittainen toimintamääräraha on 30 000 euroa ja sen lisäksi pitäjäraadeilla on käytettävissä alueen kehitykseen kaikkien pitäjäraatien yhteistä kehittämismäärärahaa, jonka suuruus on vuosittain 90 000 euroa.