Etusivu/Maaninka-Seura/Maaninka-Seuran tausta, tavoitteet ja toiminta

Maaninka-Seuran tausta, tavoitteet ja toiminta

Maaningan kunta ryhtyi 1990-luvulla karsimaan hallintokuluja ja kokoamaan mm. lautakuntia suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin lakkautettiin kotiseutulautakunta. Tehtävät siirtyivät sivistyslautakunnalle, jolla oli monta muuta tehtäväkenttää. Niin sanotut pakolliset tehtävät menivät aina etusijalle ja vapaaehtoiset tehtävät jäivät vähemmälle tai kokonaan hoitamatta. Oli syntynyt ”sosiaalinen tilaus” kotiseututyölle. Joukko maaninkalaisia kokoontui 16.3.1993 perustamaan kotiseutuyhdistystä, joka sai nimekseen Maaninka-Seura.

Maaninka-Seura ry on kotiseutuyhdistys, jonka toimialueena on koko Maaningan kunta. Seura on poliittisesti sitoutumaton.

Seuran tarkoitus on:

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
 • syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus-, ja julkaisutoimintaa,
 • harjoittaa museotoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Maaninka-Seuran puheenjohtajina ovat toimineet Anneli Miettinen, Hannu Kumpulainen, Mirja Wihuri (ent. Keinänen), Marjatta Meriläinen, Seppo Sarlund, Ari Väänänen ja vuodesta 2021 Kari Loponen.
Toivomme Sinun löytävän sivuiltamme perinteistä, savolaisuuden syntysijoihin liittyvää Maaninka-henkeä. Koemme olevamme kaikkien maaninkalaisten yhdysside, sillä vaikka Maaningan kunta lakkasi olemasta, ei maaninkalaisuus häviä meistä entisistä eikä nykyisistä asukkaista! Olemme myös kiitollisia kaikesta seuran toimintaan ja nettisivuihin liittyvästä palautteesta.

Ota yhteyttä!

Yhteyshenkilö: Sihteeri Markku Hirsaho
puhelin: 0400377838 sähköposti: hirsaho(at)gmail.com

Yhteydenottolomake

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.